Active TopicsActive Topics  แสดงรายชื่อสมาชิกของ ForumMemberlist  ค้นหาสิ่งที่ต้องการใน ForumSearch  HelpHelp
  สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก  LoginLogin
ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
 Drug Information Service : ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
Subject Topic: H.pyroli ReplyPost
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
guest
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 08 ธันวาคม 2006 เวลา 12:04 | IP Logged Quote guest

การ treat H.pyroli จำเป็นไหมว่าจะต้องมีการ diagnosis ทาง lab ที่แน่ชัด หรือว่าในร้านยาก็สามารถทำได้โดยการซักประวีตื

ถ้าสามารถทำได้ในร้านยา อาจารย์มีข้อมูลในการซักประวัตืเพื่อการให้ยาในการรักษาไหมคะ

Back to Top View guest's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by guest
 
นสภ.รุ่งรัตน์
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 19 ธันวาคม 2006 เวลา 11:18 | IP Logged Quote นสภ.รุ่งรัตน์

 

              Helicobacter pylori เป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินอา หาร  เนื่องจากเชื้อนี้มีเอนไซม์ urease ที่สามารถเปลี่ยนยูเรียให้เป็นแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างทำให้เมือกที่ปกคลุมเยื่อบุทางเดินอาหารถูก ทำลาย ประกอบกับตัวเชื้อสามารถกระตุ้น epitherail cells ให้สร้าง Interleukin-8, cytokine อื่นๆ  และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่างๆ ซึ่งผลของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มากเกินไปน ี้เอง ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินอาหาร มีอาการตั้งแต่จุกเสียด แน่นท้อง ไปจนถึงการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารอย่างช้าๆ ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า chronic atrophic gastritis ซึ่งอาจไม่มีอาการ แต่จะมีผลทำให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร ซีดจาก pernicious anemia หรือแม้กระทั่งกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 1,2

การวินิจฉัยเชื้อ H. pylori1 ได้แก่

1.       Serology หา antibody

                         เป็นการหา IgG antibody ต่อ outer membrance protein ของ H. pylori  ในกระแสเลือด เป็นวิธีที่ดี สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะสำหรับการศึกษาระบาดวิทยา แต่ไม่เหมาะสำหรับการติดตามผลการกำจัดเชื้อ เนื่องจากระดับ antibody จะลดลงต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2.       Urea breath test (UBT)

                                   เป็นวิธีการตรวจสอบลมหายใจ โดยจะให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลที่บรรจุยูเรีย (14C urea หรือ 13C urea) ถ้าถูกไฮโดรไลซ์จากเชื้อ H. pylori  ก็จะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาพร้อมอากาศที่หายใจ ทำให้เราติดตามคาร์บอนที่เราติดฉลากไว้ได้ เป็นวิธีที่สะดวก แต่เครื่องมือที่ใช้มีราคาแพง ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันใดให้บริการการรักษาแผลในโรคกระเพาะและ กำจัดเชื้อ H. pylori ด้วยวิธีนี้

3.       Rapid urease test

                                   เป็นวิธีที่นิยมและเลือกใช้เป็นอันดับแรก โดยใช้ชุดทดสอบ CLO test (campylobacter like organism) การทดสอบวิธีนี้จะทำการส่องกล้อง แล้วตัดชิ้นเนื้อจาก antrum ใส่ในภาชนะที่บรรจุ urea, pH indicator การทดสอบนี้อาศัยหลักการที่เชื้อ H. pylori สามารถสร้างเอนไซม์ urease ที่ไปมีปฏิกิริยากับ urea ทำให้เกิดแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเปลี่ยน pH ให้เป็นด่าง ทำให้สีของชุดทดสอบซึ่งมี phenol red เป็นตัวบ่งชี้ เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงภายใน 24 ชั่วโมง

4.       การตัดชิ้นเนื้อไปเพาะเชื้อ

                                   ไม่ค่อยนิยมทำเพราะยุ่งยากและไม่มีความจำเป็น เนื่องจากความถูกต้องและความแม่นยำขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเทคนิค ในการทำการทดลอง

                 โดยพบว่า ประชากรโลกติดเชื้อนี้อยู่มากกว่าร้อยละ 50  และแทบทุกรายจะมีภาวะกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง (chronic gastritis) ดังนั้น ในร้านยา การซักประวัติเพื่อแยกการติดเชื้อ H. pylori  ออกจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วน duodenum โรคกรดไหลย้อนกลับ หรือมะเร็งในกระเพาะอาหาร เป็นต้น เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ  และเชื้อยังมีความสามารถในการปรับตัวให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายช นิดได้ง่าย จึงจำเป็นต้องใช้วิธีที่มีความเฉพาะเจาะจง ถูกต้อง และแม่นยำสูงมาใช้วินิจฉัยแยกโรคเพื่อลดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยา และการล้มเหลวจากการรักษา

 

เอกสารอ้างอิง

1.       ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล. เภสัชบำบัดและยาที่ใช้ในโรคของระบบทางเดินอาหาร. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2545: 45-53.

2.   กลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหารสมาคมแพทยระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย. แนว

      ทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย dyspepsia และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ Helicobacter   

     pylori ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย; 2542.

Back to Top View นสภ.รุ่งรัตน์'s ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.รุ่งรัตน์
 

หากคุณต้องการตอบกลับกระทู้นี้คุณควรจะต้อง login
หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณควรจะ ลงทะเบียน

  ReplyPost
Printable version Printable version

ย้ายไปที่
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum