Active TopicsActive Topics  แสดงรายชื่อสมาชิกของ ForumMemberlist  ค้นหาสิ่งที่ต้องการใน ForumSearch  HelpHelp
  สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก  LoginLogin
ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
 Drug Information Service : ศูนย์บริการข้อมูลทางยา
Subject Topic: regimen ในการใช้รักษา H. pylori ReplyPost
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
เภสัชกรเอก
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 03 พฤศจิกายน 2006 เวลา 10:42 | IP Logged Quote เภสัชกรเอก

อยากทราบว่าสามารถใช้ยา Levofloxacin ร่วมกับ amoxicillin และ PPI ในการรักษา H. pylori ได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเคยเห็นหมอใช้ครับ

Back to Top View เภสัชกรเอก's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by เภสัชกรเอก
 
apirukw
Certified Pharmacist
Certified Pharmacist

เภสัชกร

Joined: 02 พฤศจิกายน 2006
Online Status: Offline
Posts: 161
Posted: 03 พฤศจิกายน 2006 เวลา 11:53 | IP Logged Quote apirukw

Recent studies have suggested that levofloxacin, a fluoroquinolone with in vitro activity against H pylori may represent an alternative option to bismuth-based salvage therapy.

This meta-analysis performed by Saad and colleagues employed an extensive database search to compare the randomized clinical trials of H pylori-directed therapy with levofloxacin-based triple salvage therapy (levofloxacin + amoxicillin+ PPI) to bismuth-based quadruple salvage therapy ( bismuth + tetracycline + metronidazole + PPI). Four randomized controlled trials were identified (n = 391 patients); the levofloxacin-based triple therapy regimen was superior for eradication compared with the bismuth-based quadruple therapy (relative risk [RR] = 1.41). Additionally, this regimen was better tolerated ( RR = 0.51) and less often led to discontinuation of therapy (RR = 0.30). The results of 11 trials evaluating 10-day vs 7-day levofloxacin-based therapy demonstrated that the duration of therapy was better with a 10-day regimen compared with a 7-day course of therapy (87% vs 68%). Additionally, 8 trials showed no difference in eradication rates with regard to dosing regimens of levofloxacin (500 mg daily vs 250 mg twice daily).

 

http://www.medscape.com/viewarticle/530261_2

Back to Top View apirukw's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by apirukw
 
นสภ.นราธิป ม.นเรศวร
Guest
Guest


Joined: 01 ตุลาคม 2003
Online Status: Online
Posts: 256
Posted: 21 พฤศจิกายน 2006 เวลา 15:35 | IP Logged Quote นสภ.นราธิป ม.นเรศวร

Peptic ulcer คือ แผลที่เกิดจากฤทธิ์ของ acid-pepsin ส่วนใหญ่จะเป็นที่กระเพาะอาหาร (gastric ulcer หรือ GU) หรือลำไส้เล็กส่วนบน (duodenum หรือ DU) ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเกิดแผลอาจเนื่องมาจากมีการติดเชื้อ Helicobacter pylori โดยประเทศไทยมีข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วย DU มีเชื้อ H. pylori 70% ส่วนผู้ป่วย GU มีเชื้อ H. pylori  ประมาณ 50 % ทั้งนี้ตามแนวทางการรักษาของ European Helicobacter Pylori Study Group (EHPSG) และ ความเห็นชอบขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้แนะนำให้ใช้ Proton Pump Inhibitor (PPI) ร่วมกับ antibiotics 2 ตัว คือ clarithromycin กับ amoxicillin หรือ metronidazole เป็น first-line treatment ทั้งนี้จากข้อมูลในประทศไทยพบว่า มีการดื้อของเชื้อ H. pylori ต่อยา metronidazole 50-70% ซึ่ง clarithromycin กับ amoxicillin ยังมีอุบัติการณ์การดื้อของเชื้อต่อยาไม่มากนัก (0-10%) จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้ 1

                 จากการศึกษา Levofloxacin-based triple therapy in first-line treatment for Helicobacter pylori eradication2 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ randomized-double blind trial โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ได้รับยา clarithromycin + amoxicillin + esomeprazole (Group A: จำนวน 100 คน) หรือ clarithromycin + metronidazole + esomeprazole (Group B: จำนวน 100 คน) หรือ clarithromycin + levofloxacin + esomeprazole (Group C: จำนวน 100 คน) เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า levofloxacin-based triple therapy (Group C) มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อ H. pylori ได้สูงกว่า standard regimen ทั้ง 2 กลุ่ม (Group A, B) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05 ดังนั้นจึงอาจสามารถใช้ levofloxacin-based triple therapy เป็นทางเลือกหนึ่งใน first-line treatment สำหรับการรักษา Helicobacter pylori

                   นอกจากนี้ ยังมีบางการศึกษาที่สนับสนุนการใช้ levofloxacin ร่วมกับ amoxicillin เป็น first-3,4 หรือ secend-line treatment5-7 ในการรักษาแผลที่เกิดจากการติดเชื้อ Helicobacter pylori  ทั้งนี้จากผลการศึกษา 7-day triple therapy of Helicobacter pylori infection with levofloxacin, amoxicillin, and high-dose esomeprazole in patients with known antimicrobial sensitivity4 พบว่า อัตราในการกำจัดเชื้อ H. pylori ของ levofloxacin, amoxicillin และ esomeprazole มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี (Eradication rate 87%) ถึงแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ clarithromycin-based therapy (Eradication rate 78%)

                     ดังนั้นจึงสามารถใช้ levofloxacin-based therapy เป็น first- หรือ second-line treatment ในการรักษาแผลที่เกิดจากการติดเชื้อ H. pylori ได้ โดยอาจใช้  levofloxacin ร่วมกับ PPI และ clarithromycin หรือ amoxicillin ตาม dosage regimen ดังด่อไปนี้

1.  Levofloxacin 500 mg OD, clarithromycin 500 mg BID, esomeprazole 20 mg BID for 7 day first-line2

2.  Levofloxacin 500 mg BID, amoxicillin 1 g BID, esomeprazole 40 mg BID for 7 day first-line3, 4

3.  Levofloxacin 500 mg/day, amoxicillin 1 g BID, PPI (pantoprazole 40 mg BID หรือ omeprazole 20 mg BID หรือ rebeprazole 20 mg BID หรือ lansoprazole 30 mg BID หรือ esomeprazole 40 mg OD) for 10 day second-line5

4.  Levofloxacin 500 md BID, amoxicillin 1 g BID, esomeprazole 20 mg BID for 10 day first-, second-line6

5.  Levofloxacin 500 mg BID, amoxicillin 1 g BID, lansoprazole 30 mg BID for 7 day second-line7

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ---------

เอกสารอ้างอิง

  1. พินิจ กุลละวณิชย์. การใช้ยากำจัดเชื้อ H. pylori .ใน: วิทยา ศรีดามา, ชัยชน โลว์เจริญกูล, บรรณาธิการ. หนังสือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในทางอายุรกรรม. กรุงเทพ: ยูนิตี้ พับลิเคชั่น; 2541. หน้า 441-50.
  2. Nista EC, Candelli M, Zocco MA, Cremonini F, Ojetti V, Finizio R, et al. Levofloxacin-based triple therapy in first-line treatment for Helicobacter pylori eradication. Am J Gastroenterol 2006;101:1985-90.
  3. Cavallaro LG, Egan B, O’Morain C, Mario FD. Treatment of Helicobacter pylori Infection. Helicobactor 2006;11(Suppl.1):36-9.
  4. Antos D, Brachert WS, Bstlein E, Hnel C, Haferland C, Buchner M, et al. 7-day triple therapy of Helicobacter pylori infection with levofloxacin, amoxicillin, and high-dose esomeprazole in patients with known antimicrobial sensitivity. Helicobactor 2006;11:39-45.
  5. Gisbert JP, Morena DL. Systematic review and meta-analysis: levofloxacin-based rescue regimens after Helicobacter pyloritreatment failure. Aliment Pharmacol Ther 2006;23:35-44.
  6. Marzio L, Coraggio D, Capodicasa S, Grossi L, Cappello G. Role of the preliminary susceptibility testing for Initial and after failed therapy of Helicobacter pylori  infection with levofloxacin, amoxicillin, and esomeprazole. Helicobactor 2006;11:237-42.
  7. Wong WM, Gu Q, Chu KM, Yee YK, Fung FMY, Tong TSM, et al. Lansoprazole, levofloxacin and amoxicillin triple therapy vs quadruple therapy as second-line treatment of resistant helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 2006;23:421-7.
Back to Top View นสภ.นราธิป ม.นเรศวร's ข้อมูลส่วนตัว Search for other posts by นสภ.นราธิป ม.นเรศวร
 

หากคุณต้องการตอบกลับกระทู้นี้คุณควรจะต้อง login
หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณควรจะ ลงทะเบียน

  ReplyPost
Printable version Printable version

ย้ายไปที่
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum