ยา Norfloxacin
 
อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
 

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

คำถาม: อาหารมีผลต่อการดูดซึมของยา norfloxacin หรือไม่ ควรจะกินก่อนหรือหลังอาหารประมาณกี่ชั่วโมง?

คำตอบ:

     อาหาร (food) อาจทำให้การดูดซึมยา norfloxacin ช้าลง แต่ไม่ส่งผลต่อปริมาณยาที่ถูกดูดซึม (extent) ดังนั้นอาหาร (food) จึงมีผลน้อยมากต่อการดูดซึมยา norfloxacin แต่น้ำนมหรือโยเกิรต์จะลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึมลง 40% ดังนั้นจึงควรรับประทานยา norfloxacin อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังการบริโภคน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม

บรรณานุกรม: Coccodrilli KR & Editorial Staff: Norfloxacin (Drug Evaluations). In: Hutchison TA, Shahan DR & Anderson ML (Eds): DRUGDEX(R) System. MICROMEDEX, Inc., Englewood, Colorado (Edition expires 12/2000).

=2 ม.ค. 2545=