คณะเภสัชศาสตร์ และ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ บริษัท จีอาร์ดี เทค จำกัด ร่วมมือทางด้านวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืชในสกุล Cannabis

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  มีนาคม 2563 ผู้ช Read more

301 total views, 8 views today

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร จับมือกับ บริษัท ไทยเมดิคัล แคนนาบิส จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาและเฮมพ์ทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ Read more

323 total views, 1 views today