วช. และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์กา Read more

168 total views, no views today

การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum: In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม Read more

181 total views, no views today