กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เ Read more

3 total views, no views today

โครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียนเชิญนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการ Read more

11 total views, no views today

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563

หน่วยประสานงานวิจัยขอประชาสัมพันธ์ทุนแลก Read more

50 total views, no views today