กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เ Read more

274 total views, no views today

โครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเรียนเชิญนักวิจัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการ Read more

102 total views, no views today