ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563

หน่วยประสานงานวิจัยขอประชาสัมพันธ์ทุนแลก Read more

56 total views, 1 views today

ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบฯ 63 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและ Read more

91 total views, no views today

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

ขอประชาสัมพันธ์ “ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้าง Read more

68 total views, 1 views today