Under construction

 

ขออภัยในความไม่สะดวก Website อยู่ระหว่างการปรับปรุง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร บ้านทุ่งหนองอ้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐคณะที่ 7 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกร ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และเพื่อกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนล่าง อันเป็นการเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่ภูมิภาคนี้ …

ที่อยู่99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

เวลาทำการ

คำอธิบาย

คณบดีภญ.รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences; Naresuan University

106 total views, 1 views today