ทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) โดยมีกำหนดดังนี้

ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562  

ประกาศผลได้รับทุน เดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร //www.ttsf.or.th/

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบชื่อ TTSF

 

 

64 total views, 1 views today