ประกาศเปิดรับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศเปิดรับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดรับผ่านระบบ NRMS (//www.nrms.go.th/Login.aspx) ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 62 เวลา 00.00 น. และปิดรับในวันที่ 30 พ.ย. 62 เวลา 23.59 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ เพื่อของบประมาณฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หัวหน้าแผนงานวิจัยส่งแผนงานวิจัยเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 62 (ก่อนกำหนดปิดระบบ NRMS ของ สกสว.) เพื่อที่กองการวิจัยฯ จะสามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแผนงานวิจัยภาพรวมของหน่วยงานตามเวลาที่กำหนด

2. ขอเชิญหัวหน้าแผนงานวิจัย หรือตัวแทนร่วมกรอกข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRMS ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOM (เฉพาะหัวหน้าแผนงานวิจัยที่มีความประสงค์ให้กองการวิจัยฯ อำนวยความสะดวก)

*** เพื่อป้องกันข้อขัดข้องของระบบ NRMS ในการส่งแผนงานฯ ในช่วงเวลาใกล้ปิดระบบซึ่งนักวิจัยงานพร้อมๆ กันทุกหน่วยงาน จึงขอให้นักวิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลโดยเร็วที่สุดเพื่อห้องกันปัญหาดังกล่าว***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุทธนา สงนรินทร์ โทร.8636 หรือคุณมณธิรา ฉิมแว่น โทร.8614

57 total views, 1 views today