การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning 2019)” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แจ้งเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

“The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning 2019)”

ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future”

จากเดิมวันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 8.00 – 16.00 น. เป็น วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยบทความที่ได้ยอมรับให้นำเสนอในงานประชุมฯ จะได้ตีพิมพ์ลงใน Special Issue of the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM) ซึ่งมีimpact factor 5.36 ใน Index Copernicus Journal mater List และอยู่ในฐาน TCI และดัชนีการอ้างอิงของอาเซียน ASEAN Citation Index (ACI)

สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนได้ทาง //www.elearningap.com/ หรือ //www.2019.elearningap.com/

51 total views, 2 views today