การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการลงทะเบียน: ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่: http://www.hu.ac.th/conference/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 074-200347 email: hu_conference@hu.ac.th

18 total views, 1 views today