งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่  //conference.nida.ac.th/   ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม 02-727-3300 และ 02-727-3312

19 total views, 2 views today