สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กำหนดจัด “โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1″

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่ทางงานประชุมกำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทางอีเมล : conf_ird@rmutto.ac.th หรือระบบออนไลน์ ผ่าน http://ird.rmutto.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม 0-3835-8142

21 total views, 2 views today