โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง Molecular and biochemical markers of methamphetamine and oxycodone addiction in the rat brain

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดจัด “โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง Molecular and biochemical markers of methamphetamine and oxycodone addiction in the rat brain”

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยในเรื่องดังกล่าว

รายละเอียด กำหนดการ อ่านได้ที่ //ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=2840

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฏฐ์ชยธร โทร.034-255800 และ 089-9189734

หรืออีเมล DECHSITBOOLPORN_N@su.ac.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

19 total views, 1 views today