วช. และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสแห่งประเทศไทย

จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมอโนมา 1 โรงแรมโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและมุมมองการพัฒนาความร่วมมือการวิจัยระหว่างประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมท่านสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ //sites.google.com/view/nrct-jsps2020

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.nrct.go.th/

30 total views, 1 views today