ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

หน่วยประสานงานวิจัยขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

สาขาวิชาการที่รับสมัคร: ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ทั้งผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดลักษณะทุน คุณสมบัติของผู้สมัคร การสมัครและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่: https://bit.ly/31O2cju

20 total views, 1 views today