เปิดรับสมัคร “โครงการสัมฤทธิบัตรระดับบัณฑิตศึกษา”

💖รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (จำนวนจำกัด)
🚀หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
💊หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
💄หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
📌หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
📌หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
⏰ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 12 มิถุนายน 2563⏰
**ผู้สนใจรายละเอียดการสมัครที่ http://www.graduate.nu.ac.th/our-services/course/
————————————————————————–
🏊‍♂️ โครงการสัมฤทธิบัตรระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาที่น่าสนใจได้แก่ เภสัชบำบัด, เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวใสเครื่องสำอาง, การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
⏰ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 12 มิถุนายน 2563⏰
http://www.graduate.nu.ac.th/certificate/main/tag_faculty/4
————————————————————————-
☎️ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel/Line: 0850504839☎️

34 total views, 1 views today