นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
นำทีมจิตอาสาโดยท่านคณบดี ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ บุคลากร และ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ลานจอดรถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้บริเวณโถง
ขัดล้างเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรัก
และช่วยกันรักษาความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นเสมือนบ้านของทุกคน

« 1 ของ 2 »

131 total views, 7 views today