พิธีแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์
ร่วมให้โอวาท มอบเหรียญเกียรตินิยม และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 116 คน ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์

« 1 ของ 3 »

181 total views, 2 views today