การบรรยาพิเศษ ในหัวข้อ ” เภสัชกรรมเพื่อมนุษยชาติ Aids Medication for Millions ” จาก เภสัชกรยิปซี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรยิปซี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์
เป็นเกียรติบบรรยาพิเศษ ในหัวข้อ ” เภสัชกรรมเพื่อมนุษยชาติ Aids Medication for Millions ” บอกต่อประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับหลายท่านที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ทั้งนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร, ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจหลากหลายสาขา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถติดตามบันทึกถ่ายทอดสดการบรรยายย้อนหลัง https://fb.watch/2tu8TV22IR/
ท้ายนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 3 โซน A คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
« 1 ของ 3 »

143 total views, 2 views today