การอบรมโยคะเพื่อสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ จัดการอบรมโยคะ เพื่อสุขภาพ
โดยได้รับเกียรตจาก รศ.ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล Certified 200-Hour TTC, Ashtanga
และ รศ.ดร.ภญ.กรองกาญจณ์ ชูทิพย์ Certified 200-Hour TTC, Sivananda ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิธีพื้นฐานความรู้สำหรับการฝึกโยคะ,
ระบบการหายใจและการฝึกการหายใจแบบโยคะ, พื้นฐานด้านการวิภาคและสรีรวิทยาสําหรับผู้ฝึกโยคะ, ความสําคัญของการจัดระเบียบร่างกายและการปรับท่า
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติโยคะครั้งที่ 1 การจัดระเบียบร่างกายและการปรับท่าโยคะ
ณ โถง 1 อาคาร 1 (H113) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

165 total views, 1 views today