ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2564 พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 3 โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร

66 total views, 1 views today