ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม Workshop การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ Cloud เพิ่มความคล่องตัวในยุค New Normal”

6 total views, 1 views today