คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ หรือที่เรียกว่า “มน. นอก” ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางใต้ประมาณ 10 กม.
อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถัดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 6 ตึก (อาคาร 1 – 6) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อกัน ตรงกลางเป็นสระน้ำใหญ่ แวดล้อมด้วยพรรณไม้และสมุนไพรชนิดต่างๆ ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ สำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร) นอกจากนี้ ภายในคณะยังมีบริการร้านอาหารเจ (อาคาร 6 ชั้น 2) และซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (อาคาร 1 ชั้น 1)
เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วสามารถจอดรถได้ในบริเวณรอบคณะ และติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ณ อาคาร 6 ชั้น 1 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

สถานที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัย
– อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร (ลานสมเด็จ)
– หอพระเทพรัตน์
– พิพิธภัณฑ์ชีวิต
– พิพิธภัณฑ์ผ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก
สำนักหอสมุด
ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ (อยู่ติดกับสำนักหอสมุดฯ)
– โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
– ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร ์) / ธนาคารกรุงเทพ (ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกสิกรไทย
– รถไฟฟ้า เป็นบริการรถโดยสารที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– สนามกีฬามหาวิทยาลัย

การเดินทาง
– ทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 377 กม.
จากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านสุโขทัย เข้าพิษณุโลก ระยะทาง 138 กม.
จากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านแยกเพชรบูรณ์-หล่มสัก มาพิษณุโลกระยะทางประมาณ 391 กม.
ภายในจังหวัด โดยรถแท็กซี่ พิษณุโลก Call-Center 0-5533-8888 มีบริการแท็กซี่ 24 ชั่วโมง โทรเข้า Call Center คิดค่าบริการ 20 บาท ค่าบริการภายในจังหวัด 2 กิโลเมตรแรก ราคาเริ่มที่ 30 บาท จากนั้นคิดกิโลเมตรละ 4 บาท
– ทางรถโดยสาร โดยบริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัทอื่นๆ ได้แก่ วินทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ รวมทั้งรถโดยสารประจำที่บริการระหว่างจังหวัดในภาคเหนือตอนบนถึงกรุงเทพฯ สำหรับบางบริษัทจะมีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย นอกเหนือจากสถานีขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากบริษัทโดยตรง
– ทางรถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน
– ทางเครื่องบิน โดยบริษัทนกแอร์ ซึ่งให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-พิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ที่พักในจังหวัดพิษณุโลก
– หอพักสำหรับนิสิต มีหอพักของทางมหาวิทยาลัย และ หอพักเอกชนจำนวนมากในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
– โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร: โรงแรมเครสซิเด้น (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / K. Hall (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / โรงแรมทอแสงการ์เด้น
– โรงแรมในตัวเมืองพิษณุโลก สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

922 total views, 1 views today