ขอแสดงความยินดี คุณสรัสวดี ชัยรัตน์ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ 
ปฏิบัติงานบริการการศึกษา ณ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 total views, 1 views today

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: