หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการนิสิต

E-Registar NU

ตารางการเรียนการสอน

ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา

ทุนการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ระบบเอกสารการเรียนการสอน

บริจาคทุนการศึกษา

Lexicomp Database

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เอกสารสำหรับนิสิตที่ติด COVID-19

รางวัล บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า
รอบรั้วเภสัชฯ มน.
ประกาศรับสมัครนิสิตทุนระดับบัณฑิตศึกษา

823,864 total views, 1,761 views today