ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนิสิตทุนระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า
รอบรั้วเภสัชฯ มน.
บริการนิสิต

E-Registar NU

ตารางการเรียนการสอน

ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา

ระบบเอกสารการเรียนการสอน

บริจาคทุนการศึกษา

Lexicomp Database

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เอกสารสำหรับนิสิตที่ติด COVID-19

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

959,616 total views, 1,121 views today