จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020-SSIS)

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Development toward Asianization in the Digital Era” ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่: http://icada2020.nida.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: nidaconference@nida.ac.th และ ICADA4papers@gmail.com โทร. 0-2727-3300, 3312

13 total views, 1 views today