บุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ร่วมศึกษาดูงาน “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา Read more

2 total views, no views today

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดย ศาสตรจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร Read more

4 total views, no views today

คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมหารือการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ด Read more

3 total views, no views today

ร่วมปรึกษาหารือแนวทางและ รายละเอียดในการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) กับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสต Read more

No views yet

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่า Read more

No views yet

คณะเภสัชฯ มน. นำเสนอ 2 ผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง” และ “ลูกประคบสมุนไพรสำหรับเซลลูไลท์”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสต Read more

3 total views, no views today