ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย–จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563

หน่วยประสานงานวิจัยขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง ไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ //bit.ly/2njVlhZ

56 total views, 1 views today