สถานที่ตั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732
โทรสาร : 0-5596-3731

แผนที่ตั้ง

ฝากข้อความติดต่อสอบถาม