สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ประวัติการก่อตั้ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

การให้บริการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
chuanchomt@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1835
โฉมคนางค์ ภูมิสายดร
เภสัชกรประจำร้านยา
chomkanangp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
นุตชนินต์มน สุวรรณประเสริฐ
เภสัชกรประจำร้านยา
jibjib_oxy@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
เบญจมาศ ยะตา
เภสัชกรประจำร้านยา
benchamaty@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
กฤษฏิ์ วัฒนธรรม
เภสัชกรประจำร้านยา
kritw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
ปรัชญา สวนเอก
เภสัชกรประจำร้านยา
pratchayas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
วีรวิช เลือดทหาร
ผู้ช่วยเภสัชกร
weerawitl@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 063 715 1832
ปัถวี บับภาบุญ
ผู้ช่วยเภสัชกร
pattawee_b@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
นพนันท์ บ่อแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
jeab_ry@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
พรทิพย์ ฤทธิ์มั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ptip_so@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5530 2093
อัญชัญ ยอดเกตุ
แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2093

เกี่ยวกับสถานปฏิบัติการฯ

894 total views, 2 views today