26 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องด้วย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปานาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จึงขอเชิญท่านร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป) และแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในงาน ” 26 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ  H111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

74 total views, 2 views today