ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วม ทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2567
พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 3 โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/uh4gYXty18tToVAZ8