ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี (20 ก.พ. 67)

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี
ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

07.30 น.  ลงทะเบียน
08.00 น.  พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (พระสงฆ์ 9 รูป)
09.00 น.  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2567
09.30 น.   เสร็จพิธี