ขอแสดงความยินดี อ.ภก.ศุภชัย อินสุข ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน Oral Presentation ดีเด่น

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี