ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ดาวน์โหลด Line Stickers น้องมะกอกศักดิ์ วงศ์สัตยาบันสกุล

ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
ด้วยการดาวน์โหลด Line Stickers น้องมะกอกศักดิ์ วงศ์สัตยาบันสกุล
https://line.me/S/sticker/25708811?_from=lcm

รายได้สมทบทุนชมรมศิษย์เก่าฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป

 

และท่านสามารถร่วมส่งข้อความแสดงความยินดี หรือโพสต์รูปภาพแห่งความทรงจำ เพื่อร่วมฉลอง 30 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากความรู้ สู่สังคม ไปด้วยกัน “We Share to Society” ได้ที่ https://padlet.com/pharmacynu/padlet-g8733oa9gk8swngd

 

Made with Padlet