“อินฟลูฯ ยุคใหม่ ไม่ต้องดังก็ปังได้” กับ เจ๊ตัน ขยันสอน

ขอเชิญทีมบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม “อินฟลูฯ ยุคใหม่ ไม่ต้องดังก็ปังได้”
กับ คุณวริษฐ์ ภู่นารถ อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ชื่อดัง
จากช่อง TikTok เจ๊ตัน ขยันสอน (jaetonkayansorn)
https://www.tiktok.com/@jaetonkayansorn

 

มาปลุกพลังในการทำงานไปพร้อมๆ กัน