ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปี 2566 พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 3 โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Instagram : nu_pharmacy
E-Mail : prpharmacy@nu.ac.th
Phone : 0 5596 3600