ทีมวิทยากรโครงการชุมชนฉันดีมีหมอยา จัดกิจกรรมโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 25 มกราคม 2566 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ภญ.นุตชนิตต์มน สุวรรณประเสิรฐ, ภก.ปรัชญา สวนเอก พร้อมด้วยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 6 ร่วมเป็นทีมวิทยากร ในโครงการชุมชนฉันดีมีหมอยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
จัดกิจกรรมโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ กิจกรรม หมอยา . . . น่ารู้ ที่ทีมเภสัชกรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 5Rs และ 10 พฤติกรรมการใช้ยาแบบผิดๆ, กิจกรรม ถาม-ตอบ คำถามของน้องๆ นักเรียน ว่า . . . กว่าจะมาเป็นเภสัชกรต้องทำอย่างไร? ทั้งเรื่องการเรียน, การสอบ, อาชีพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เล่าประสบการณ์ตรงจากทีมพี่เภสัชกร, กิจกรรมปฏิบัติการ “การทำเจลแอลกอฮอล์” และ “การทำพิมเสนน้ำ” ณ ห้อง 4404 อาคารเรียน 4 และห้องปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
     
. . . .