ขอแสดงความยินดี ภญ.สิริลักษณ์ รื่นรวย : ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

คติประจำใจ : ภญ.สิริลักษณ์ รื่นรวย “แรงบันดาลใจในการทำงาน คือ การเห็นคุณค่าของงานที่ทำว่าเกิดประโยชน์กับใครได้บ้าง หากเจองานไม่ถนัด อย่าเพิ่งท้อ จงใช้โอกาสนี้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อประชาชนต่อไป”