ขอแสดงความยินดี ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ : ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

คติการทำงานและดำเนินชีวิต : ดร.วงษ์นภา นาคใหญ่ “เมื่อในหนึ่งชีวิตของเรามีหลายบทบาทและหน้าที่ เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีที่สุด หรือเก่งที่สุดในทุกบทบาทหน้าที่ เพียงแค่เราทำดีที่สุดตามกำลังความสามารถของเรา ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามักจะสวยงามเสมอ”