ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภก.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ได้รับคัดเลือกเป็น “เภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2566” สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม