ขอแสดงความยินดี ภก.สุทธิศักดิ์ สุพรม ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม