ขอแสดงความยินดี ภก.ปทาน ศรีจันทร์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 15 ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยการบรรยาย สาขาการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค