ขอแสดงความยินดี ภก.พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร : ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

คติประจำใจ : ภก.พงษ์ณุวัฒน์ สมบัติภูธร “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรักในวิชาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และชุมชน”