ขอแสดงความยินดี ภญ.ระวีวรรณ ยิ้มแพร : ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

 

คติประจำใจ : ภญ.ระวีวรรณ ยิ้มแพร “ถ้าทำวันนี้ให้ดีที่สุด​ พรุ่งนี้จะดีได้”