ขอแสดงความยินดี ภก.สัญชัย จันทร์โต ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ สาขางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ